scerbova.png, 55kB
 

Problémy, s ktorými Vám odborne poradíme:

  • - psychické a zdravotné problémy
  • - osobná disharmónia
  • - osobnostná kríza
  • - predrozvodové, rozvodové a porozvodové poradenstvo
  • - manželská kríza
  • - problémy v partnerských vzťahoch
  • - výchovné problémy s deťmi
  • - psychodiagnostické metódy
  • - problémy v období nezamestnanosti
  • - študijné problémy
 

Formy poradenstva

Individuálne

Trvá asi hodinu, je potrebné sa vopred objednať telefonicky na čísle 0905 961 983. Koná sa v príjemnom prostredí pracoviska na adrese M.R. Štefánika 204, 093 01 Vranov nad Topľou, budova JMF, prízemie vľavo. Počet stretnutí závisí od problému a dohody s klientom.

Partnerské a manželské poradenstvo

Je určené pre partnerské dvojice, manželské páry

Písomné poradenstvo prostredníctvom e-mailu

Vám zabezpečí úplnú anonymitu z bezpečia a pohodlia Vášho domova. Svoj dotaz, otázku, problémy pod heslom / také isté heslo potom uveďte aj pri špecifikácii účelu platby viď platobné podmienky / pošlete na e-mailovú adresu
poradna@psycho-servis.sk a po zaplatení dostanete odpoveď do 3 pracovných dní na Vašu e-mailovú adresu.

Telefonické poradenstvo / Skype

Rýchla a efektívna metóda, na ktorú je potrebné sa vopred objednať aby telefonujúci aj psychológ mali dostatok času a pokoj na riešenie problémov. Dĺžka telefonického rozhovoru je maximálne 30 minút. Po telefonickej objednávke zaplatíte na uvedený účet a zavoláte v dohodnutom čase.

Viď cenník a Platobné podmienky:

Cenník
Platobné podmienky
 

Online poradenstvo

0905 961 983