scerbova.png, 55kB
 

Problémy, s ktorými Vám odborne poradíme:

  • - psychické a zdravotné problémy
  • - osobná disharmónia
  • - osobnostná kríza
  • - predrozvodové, rozvodové a porozvodové poradenstvo
  • - manželská kríza
  • - problémy v partnerských vzťahoch
  • - výchovné problémy s deťmi
  • - psychodiagnostické metódy
  • - problémy v období nezamestnanosti
  • - študijné problémy
 

Platobné podmienky

Telefonické poradenstvo

vub.jpg, 3,5kB

suma 10 € poukázať na účet 1945341853 / 0200 VÚB

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: Aktuálny dátum napr. 08092011, ak je 8. septembra 2011 atď. / číslo musí byť 8-miestne

Špecifický symbol: 00800

Účel platby: Akékoľvek vaše heslo, alebo meno, prípadne iná špecifikácia (napr. e-mailová adresa)

Platby za e-mailové poradenstvo

vub.jpg, 3,5kB

suma 12 € poukázať na účet 1945341853 / 0200 VÚB

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: Aktuálny dátum napr. 27042011, čo je 27. apríla 2011 atď. / číslo musí byť 8-miestne

Špecifický symbol: 00700

Účel platby: Akékoľvek vaše heslo, alebo meno, prípadne iná špecifikácia (napr. e-mailová adresa)

 

Online poradenstvo

0905 961 983