scerbova.png, 55kB
 

Problémy, s ktorými Vám odborne poradíme:

  • - psychické a zdravotné problémy
  • - osobná disharmónia
  • - osobnostná kríza
  • - predrozvodové, rozvodové a porozvodové poradenstvo
  • - manželská kríza
  • - problémy v partnerských vzťahoch
  • - výchovné problémy s deťmi
  • - psychodiagnostické metódy
  • - problémy v období nezamestnanosti
  • - študijné problémy
 

Psychológ - PhDr. Libuša Ščerbová

Štúdium:

foto_ls.jpg, 35kB

1980 - 1984: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta, odbor psychológia.

1992 - 1993: Postgraduálne štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave,
4-semestrálne v odbore poradenstvo pre jednotlivca, pár a rodinu.

1994 - 1997: Psychoterapeutický výcvik Psychoterapia zameraná na klienta podľa
C. Rogersa ukončený medzinárodným certifikátom v danom obore psychoterapie.

Mnoho ďalších krátkodobých výcvikov v rôznych oblastiach psychológie.

Doterajšia prax:

1984 - 1990: Psychiatrická ambulancia Vranov nad Topľou, pracovné zaradenie: klinická psychologička, od roku 1990. Okresná manželská a predmanželská poradňa Vranov nad Topľou, pracovné zaradenie - vedúca poradne, neskôr OMaPP po reorganizácii štátnej správy činnosť poradne pokračovala pod názvom Centrum poradensko-psychologických služieb územné pracovisko Vranov nad Topľou, prac. zaradenie: vedúca územného pracoviska, v roku 2005 v rámci ďalšej zmeny štátnej správy prešla daná agenda pod Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Od roku 2009 pracujem samostatne.

Odborné inštitúcie: Slovenská komora psychológov - registrovaný člen

 

Online poradenstvo

0905 961 983